Yoga på jobbet

Yoga på jobbet

Intensiva dagar, många deadlines, höga leveranskrav och mycket tid framför datorn. Ja, det är lätt hänt att stressnivåerna blir alltför höga och kostar på olika sätt för den enskilda medarbetaren men också för företaget, samarbetsklimatet och i slutändan lönsamheten.

Att erbjuda regelbunden yoga på jobbet är ett enkelt och lättillgängligt sätt att erbjuda avdragsgill friskvård till sina anställda och förebygga denna stress och dess kostnader.

Det senaste decenniet har mycket forskning bedrivits på yoga och vi kan konstatera att yoga är bevisat bra mot många stressrelaterade problem. Bland annat så påverkas sömn, koncentration, arbetsprestation och samarbetsförmåga positivt. Onda ryggar och axlar får lättnad och hela kroppens nervsystem lugnas.
Så här fungerar det
Jag kommer till er. Allt ni behöver är ett rum och yogamattor som kan rullas ut. Alla kan vara med utifrån sin förmåga. Yogan skräddarsys utifrån era behov. Kanske önskar ni främst en meditativ och lugn yoga för återhämtning och avslappning. Eller så önskar ni en något mer dynamisk yoga som höjer energin. Tillsammans kommer vi fram till vad som passar er bäst.

Yogan utövas veckovis på en stående tid, vanligtvis under en timme. Yogan kan äga rum på morgonen, vid lunch eller arbetsdagens slut.
Lärare är Kristina Aspemo. Innan hon startade Purusa 2010 för att helhjärtat stödja individer till ökad hälsa och personlig utveckling, arbetade hon under 15 år som chef och specialist inom finansbranschen.

Vi skräddarsyr utifrån era behov
Utöver yoga, erbjuder Purusa även coaching för enskilda medarbetare, föreläsningar och kurser i stresshantering och personligt ledarskap. Varmt välkommen att höra av dig för en dialog kring hur Purusa kan stödja er till en mer harmonisk och kreativ arbetsplats.