Ditt arbetsliv

Kanske befinner du dig i en situation när du tappat motivation i din nuvarande roll, kanske är det yttre förändringar såsom en omorganisation, som fått dig att komma till ett vägskäl. Eller så är jobbet ganska ok, men du har ändå en känsla av att det är något som saknas.

Hos Purusa får du stöd och konkreta verktyg för att reflektera kring din nuvarande arbetssituation och hur du önskar att ditt arbetsliv ska utvecklas framåt . Målet är att ge dig de bästa förutsättningarna för att ta kommandot över din framtida karriär. 

Karriärcoachningen består av tre steg; 

Inblick. Vi vänder vi blicken mot dig själv, dina värderingar, tidigare erfarenheter och kunskaper. När du vet vem du är, vad du vill och tydligare ser dina kvaliteter, blir nästa steg att orientera sig utåt; 

Utblick. Hur vill du att din arbetssituation ska se ut? Är du intresserad av att byta bransch eller är det snarare en annan roll inom nuvarande område och/eller företag som är aktuellt? Vi går igenom de olika alternativ som finns. 

Handling. När du är mer på det klara med vem du är,vad och vart du vill, får du ökad kontroll över din situation. Du får också kraft att gå från ord till handling – att göra en plan för hur du ska nå de karriärmål du sätter upp. 

Intresserad? Maila eller ring mig, så finner vi en tid och ett upplägg som passar. Välkommen!