Läk känslomässiga sår

Coaching i kombination med regression
För dig som vill lära känna dig själv på djupet och arbeta med känslomässiga reaktions- och handlingsmönster som hindrar dig från att leva ditt liv fullt ut.


En session går till så att vi börjar med att gå igenom det som du upplever är din utmaning idag, skillnaden mellan hur du önskar att du mådde och hur du mår. Med utgångspunkt från detta kombinerar vi coaching med regression. 

Regression


Liggande med slutna ögon, får du genom min guidning möjlighet att utforska och bearbeta de händelser som är förknippade med ursprunget till dina problem. Genom frågor guidar jag dig till dina kroppsminnen och de oläkta sår som kroppen bär på. Det som inte då blev sett och sagt, får bli det nu. Vi ser hur de olika känslomässiga reaktions- och handlingsmönster som då skapades som ett försvar har påverkat dig och ditt liv, allt för att du ska få en ökad förståelse och empati för dig själv.

Coaching


 Vi summerar upplevelsen genom att du blir påmind om de inre kvalitéer som redan finns för att du lättare ska kan få en upplevelse av dem. Du får också med dig verktyg för att träna på att bryta dina begränsande känslomässiga reaktions- och handlingsmönster. Allt i syfte att hitta tillbaka till din inre trygghet, känna ditt fullständiga värde och utifrån det kunna leva livet fullt ut, med mer livsenergi och harmoni.