Sorgebearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. En väns eller anhörigs död, skilsmässor, ovänskap och konflikter, ekonomiska förändringar och sjukdomstillstånd är några exempel på förluster.

Som sörjande söker vi på ett naturligt och hälsosamt sätt ofta tröst och hjälp från vår omgivning, men omgivningens reaktioner bottnar ofta i okunskap och rädsla.

•De vet inte vad de ska säga
•De är rädda för våra känslor
•De intellektualiserar och ger svårföljda råd
•De lyssnar inte på oss
•De försöker byta samtalsämne
•De vill inte tala om döden

Sammantaget bidrar detta ofta till en isolering och rädsla att visa sina normala känslor som följer på emotionella förluster, och vi börjar låtsas som att vi mår bra när vi egentligen inte gör det.

För att inte bli helt ensamma börjar vi som sörjande kanske hålla färgen utåt och säga att allt är bra, fast det egentligen kanske inte är det. Sorgen kapslas in och känslan av isolering ökar.

I programmet för Sorgbearbetningen stödjer jag dig i att bearbeta och förlösa smärtan och sorgen över dina förluster. Erfarenhet visar att du då försonas med det förflutna och känner frid. Ett annat resultat blir att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att du får ny energi och livslust.

Vid träffas vid 8 tillfällen à 1,5 h och du handleds igenom en tydlig och väl utprovad metod för att bearbeta dina förluster. Mellan tillfällena får du hemuppgifter.

Intresserad? Maila eller ring mig, så finner vi en tid och ett upplägg som passar. Välkommen!

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning