Ni och er parrelation

Ja, vad är det som händer när det som är kärlekens essens – lust, frihet och närhet – inte riktigt finns där?

Ofta ser vi svårigheter i en kärleksrelation som något negativt men de kan lika gärna ses som ett tillfälle till utveckling som individ och som par.

Vi alla längtar efter kärlek, att känna oss sedda, hörda och förstådda. Samtidigt har vi genom åren skapat mönster som försvar för att slippa bli sårade. Dessa skyddar oss men begränsar också vår möjlighet till kärlek och skapar vad vi kan kalla missförstånd eller friktion i en relation.

Genom att mötas och samtala kring det som är, även det som är svårt och sårbart, ges en möjlighet till en fördjupad och mer kärleksfull relation. Det kan också vara så att ni eller någon av er kommer till insikt i att det mest kärleksfulla är att avsluta relationen. Oavsett väg stöder jag er.

Vi utgår alltid från var just ni är i er relation. Vissa par kommer i akut kris efter att en otrohet uppdagats, andra par kommer för att konflikterna aldrig tycks kunna lösas eller för att relationen går på tomgång. Vissa kommer för att de helt enkelt är nyfikna på hur de kan få en fördjupad och närmare relation.

Beroende på just er situation och era behov så formas samtalen.

Intresserad? Maila eller ring mig så finner vi en tid och ett upplägg som passar. Välkommen!